Polkadot w obliczu sprzeciwu wobec wysoce toksycznego ekosystemu dla azjatyckich projektów

Polkadot spotyka się z krytyką ze strony projektów prowadzonych w Azji z powodu rzekomego niesprawiedliwego traktowania, wywołując debaty na temat inkluzywności w świecie blockchain wśród obaw o wysokie wydatki marketingowe.

  • NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
  • Liderzy azjatyckich projektów zarzucają niesprawiedliwe traktowanie i trudności w ekosystemie Polkadot.
  • Proces przyznawania dotacji krytykowany za faworyzowanie zachodnich projektów względem azjatyckich odpowiedników.
  • Wysokie wydatki marketingowe Polkadot spotykają się z reakcją społeczności w obliczu obaw o integrację.

Ekosystem blockchain Polkadot jest obecnie uwikłany w kontrowersje dotyczące traktowania projektów prowadzonych przez Azjatów. Pojawiły się zarzuty dotyczące nieuczciwych praktyk i wrogiego środowiska, wywołując szerszą debatę na temat integracji w świecie blockchain. Azjatyccy liderzy projektów zgłosili, że napotykają dodatkowe przeszkody i utrudnienia w porównaniu z ich zachodnimi odpowiednikami, budząc obawy co do struktury wsparcia ekosystemu i procesów przyznawania dotacji. Sytuacja ta ujawniła ważne kwestie dotyczące różnorodności i równych szans w szybko ewoluującym krajobrazie blockchain i zdecentralizowanych technologii.

Konkretne zarzuty i doświadczenia

Victor Ji, współzałożyciel Manta Network, był na czele tych zarzutów, opisując ekosystem Polkadot jako “wysoce toksyczny” dla projektów azjatyckich. Ji opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z początkowym wsparciem ze strony Web3 Foundation, a następnie stopniowym dystansowaniem się od ekosystemu po uzyskaniu finansowania. Podkreślił wyzwania, takie jak złożona polityka, ekskluzywne kliki i trudności w uzyskaniu dotacji.

Twierdzenia Ji zostały poparte przez Harolda Yu, założyciela DIN, który zgodził się, że proces ubiegania się o dotację jest zbyt skomplikowany i uciążliwy. Zarówno Ji, jak i Yu wskazali na wyraźny kontrast między ich doświadczeniami a doświadczeniami projektów europejskich i amerykańskich, które ich zdaniem mogą łatwiej uzyskać znaczne dotacje.

Ta postrzegana rozbieżność doprowadziła do frustracji i poczucia niesprawiedliwości wśród azjatyckich liderów projektów. Pomimo tej krytyki, Ji przyznał, że Polkadot ma imponującą technologię i wizję, sugerując, że problemy leżą bardziej w kulturze i praktykach ekosystemu niż w jego podstawach technicznych.

Kontekst finansowy i reakcja społeczności

Dodatkowe kontrowersje wywołał niedawny raport finansowy Polkadot za pierwszą połowę roku. Raport ujawnił znaczące wydatki w wysokości 11 milionów DOT o wartości 87 milionów dolarów, z czego 37 milionów dolarów przeznaczono na sam marketing. Tak wysoki poziom wydatków przyciągnął krytykę ze strony społeczności, która twierdzi, że nie przyniosły one oczekiwanych zwrotów.

Obecne tempo wydatków sugeruje, że fundusze Polkadot wystarczą na około dwa lata, co rodzi pytania o długoterminową stabilność strategii finansowej ekosystemu. Ten kontekst finansowy dodatkowo podsycił debatę na temat alokacji zasobów i wsparcia dla różnych projektów w ramach ekosystemu Polkadot.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours